خورشید منبع لایزال انرژی

خورشید منبع لایزال انرژی برای زمین محسوب می شود.برطبق نظریه ها خورشید از 6 میلیارد سال پیش در حال سوختن بوده است و در حدود (۲۰ - ۱۰x² ) میلیون تن در هر ثانیه افت جرم خورشید می باشد که نتیجه آن آزاد شدن انرژی بسیار عظیمی است که سهم کره خاکی ما ۴۵/۰ میلیاردم آن می باشد و این میزان ۳۵۰۰۰ برابر کل انرژی مصرفی ساکنان زمین است.یعنی اگر بشر بتواند ۳۵۰۰۰/۱ این انرژی خدادادی را جذب کنند از مصرف هر گونه سوخت دیگری بی نیاز خواهد بود.قسمت بسیار عظیمی از مصرف انرژی ، مربوط به گرمایش و سرمایش ساختمان ها است. به همین منظور باید تمهیداتی در ساختمان سازی اعمال کنیم تا قادر به حد اکثر استفاده از انرژی خورشیدی باشیم.

بشر از دیر باز برای تامین نیاز گرمایش و سرمایش مکان زندگی خود جهت ایجاد محیطی مطلوب و معتدل تلاش نموده است.انرژی به عنوان یک فاکتور موثر در تامین این نیاز همیشه مورد توجه بوده و از آنجایی که سوخت های فسیلی دارای محدودیت هستند ، همچنین مستلزم هزینه و به عنوان آلاینده برای محیط زیست مطرح می باشند ، استفاده از صورت دیگر انرژی بسیار حائز اهمیت است.

/ 0 نظر / 6 بازدید