گرمایش پسیو خورشیدی در ساختمان

برای گرمایش خورشیدی پسیو دو اقدام اولیه باید صورت گیرد:

- استفاده از شیشه در وجه جنوبی - استفاده ازجرم حرارتی جهت جذب کردن، ذخیره سازی و انتشار گرما

در اینجا 3 رهیافت برای سیستم های پسیو وجود دارد:

 کسب مستقیم – کسب غیر مستقیم – ایزوله کردن

 هدف همه سیستم های گرمایش خورشیدی ذخیره سازی گرما توسط مصالح ساختمانی و رها سازی آن در زمانهایی است که تابش خورشید وجود ندارد. هنگامیکه مصالح ساختمانی گرما را برای استفاده های بعدی ذخیره می نمایند گرمایش خورشیدی فضای مطلوبی را برای داخل خانه مهیا می نماید.

ادامه مطلب

منبع : سازمان انرژی های نو ایران

/ 1 نظر / 16 بازدید
آرش

سلام مطلب مفیدی بود . موفقق باشید