مراقبت از جنگل‌ها با ماهواره

مراقبت از جنگل‌ها با ماهوارهیکی از بحث‌هایی که در زمینه محیط‌زیست در دنیا می‌شود، بحث جنگل و جنگل‌‌داری است. این که کشورها از مراتع و جنگل‌‌هایشان به عنوان یکی از مهم‌‌ترین منابع طبیعی روی زمین حفاظت کنند و در کنار آن حتی برای افزایش میزان آنها اقداماتی انجام دهند.

جنگل‌ها 6 درصد خشکی‌های روی زمین را تشکیل داده‌اند و بیش از 57 درصد از موجودات زنده در آن زندگی می‌کنند. با افزایش شهرنشینی میزان جنگل‌ها در حال کاهش است. گرم شدن زمین و بروز آتش‌سوزی یکی دیگر از مواردی است که باعث از بین رفتن جنگل‌ها می‌‌شود. مثلاً به تازگی بروز یک آتش‌سوزی در استان گلستان کشورمان باعث از بین رفتن بخش‌های زیادی از این سرمایه ارزشمند شد.

اما در کنار خبرهای تلخی که درباره از بین رفتن جنگل‌ها وجود دارد، گاهی اتفاق‌‌های خوبی هم می‌افتد. کشور هندوستان یکی از کشورهایی است که جنگل‌هایش به طور چشمگیری بیشتر شده‌اند.

به گزارش سازمان محیط‌زیست هندوستان، در 10 سال گذشته جنگل‌های این کشور سرسبز 3 میلیون هکتار افزایش داشته است. به همین دلیل قرار است در سال 2013 میلادی این کشور یک ماهواره را به فضا پرتاب کند که به طور روزانه وضعیت جنگل‌های این کشور را گزارش کند.

محیط زیست > منابع‌طبیعی - همشهری آنلاین

/ 0 نظر / 3 بازدید